Good Game Expo wydało oświadczenie ws. turnieju w Nadarzynie!

27 stycznia 2017

Organizator turnieju LAN-owego Good Game Expo w Nadarzynie wydał oświadczenie w sprawie braku wypłaty nagród za osiągnięcia. W oświadczeniu opublikowanym na oficjalnym profilu facebookowym Good Game Expo poinformowano między innymi, że prezes spółki ASM System Sp. z o.o. zapewnił na piśmie przedstawiciela organizatora targów, że spółka wypłaci obiecane nagrody.

Prezentujemy opublikowane fragment zapisu z wyciągu z umowy:

  1. W ramach niniejszego porozumienia Partner zobowiązuje się do:

Zorganizowania 3-dniowej imprezy e-sportowej w w czasie trwania Targów na terenie PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie w dniach od 23 września 2016 do 25 września 2016 w gry CS:GO, FIFA 16, Hearth Stone.
W ramach przeprowadzenia imprezy e-sportowej Partner zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz organizacji wydarzenia Good Game E-Sport Challenge:
  • Zapewnienie oraz zorganizowanie scen pod turnieje: CS:GO, FIFA 16, Hearth Stone posługując się zasobami własnymi oraz organizatora wg. specyfikacji stanowiącej załącznik Nr. 1 do Umowy;

  • Zapewnienie sprzętu do przeprowadzenia turniejów wskazanych powyżej;

  • Zapewnienie, przyznanie i wypłata nagród w ramach eventu w kategoriach: CS:GO, FIFA 16, Hearth Stone. Lista gwarantowanych nagród stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Jednocześnie, Strony oświadczają, że wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, przyznanie i wypłatę nagród ponosi Partner i w tym zakresie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności;

  • Pozyskiwanie sponsorów i potencjalnych wystawców wg. modelu biznesowego opisanego w załączniku Nr. 3 do Umowy;

  • Administracja turniejów, streaming

Całość oświadczenia można przeczytać TUTAJ

Interesuję się głównie sportem, historią, polityką. E-sportem interesuję się od marca 2015 roku, głównie CS:GO.
Top